Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: > Strona główna>Aktualności

Wydruk, pdf

Zapraszamy doradców zawodowych na szkolenie-ostatnie wolne miejsca!

Data dodania: 2014-08-29 10:21:07

 Zaproszenie

dla doradców zawodowych i doradców klienta

z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy

 

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową serdecznie zapraszają

doradców zawodowych i doradców klienta z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z woj. pomorskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości oraz Innowacyjnego Modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ w ramach działań upowszechniająco – włączających projektu „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”

 

Czas wydarzenia: 10 - 12 września 2014 r.

Miejsce wydarzenia: Hotel Otomin, Otomin ul. Żurawia 2 (14 km od centrum Gdańska, w pobliżu obwodnicy Trójmiejskiej), dojazd z Gdańska Głównego autobusem komunikacji miejskiej linia 174 (przystanek autobusowy znajduje się przed budynkiem dworca PKP Gdańsk Główny) do przystanku Otomin Pętla zajmuje około 30 min. Odjazdy autobusów z Gdańska Głównego o godz. 727, 827, 927, 1027, 1127

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

 

11.00 – 12.30

Rejestracja, zakwaterowanie (kawa, ciasteczka)

 

10.09.2014

12.30 – 13.00

Przywitanie (koordynator, organizatorzy)

13.00 – 14.00

Założenia projektu innowacyjnego: „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”

Specyfika pracy z osobami dojrzałymi

14.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 16.00

Model Prowadzenia Doradztwa (Produkt Pośredni nr 1)

- Cele doradztwa ukierunkowanego na preinkubację przedsiębiorczą zapoznanie z modelem

- Praca z klientem w oparciu o model

Model Prowadzenia Szkoleń (Produkt Pośredni nr 2)

- Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu

- Szkolenia miękkie:

Droga do wnętrza próbą poznania siebie; Rozwój osobisty

- Szkolenia twarde:

Przedsiębiorczość; Umiejętności sprzedażowe

16.00 – 16.15

Przerwa kawowa

16.15 – 18.15

Aplikacja multimedialna Life Design 50+ (Produkt Pośredni nr 3)

Czym jest Aplikacja Life Desing 50+ - kluczowe zalety jej stosowania, korzyści dla doradców zawodowych i klientów

18.30 – 19.30

Kolacja

Dzień II

 

11.09.2014

7.30 – 8.30

Śniadanie

8.30 – 10.30

ABC Ekonomii Społecznej

10.30 – 11.30

Spółdzielnia socjalna szansą na przedsiębiorczość osób 50+

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.45

Spółdzielnia socjalna szansą na przedsiębiorczość osób 50+

12.45 – 13.45

Tworzenie modeli biznesowych - wprowadzenie

14.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 17.00

Tworzenie modeli biznesowych

17.00 – 17.15

Przerwa kawowa

17.15 – 19.15

Tworzenie modeli biznesowych

19.30 – 21.30

Kolacja integracyjna

Dzień III

12.09.2014

7.30 – 8.30

Śniadanie

8.30 – 11.00

Praktyczne wskazówki i opis realizacji doradztwa na poszczególnych etapach spotkania z klientem:

a.  I Moduł Aplikacji - Kapitał Kariery
   - Działania realizowane przez doradcę zawodowego
   - Działania realizowane przez klienta
   - Praktyczne wykorzystanie narzędzia – ćwiczenia służące poznaniu aplikacji Life Design 50+

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa, wymeldowanie

11.30 – 14.00

II Moduł Aplikacji  -  Architekt Szkoleń i Doradztwa
   - Działania realizowane przez doradcę zawodowego
   - Działania realizowane przez klienta

III Moduł Aplikacji - Projektant Kariery
   - Działania realizowane przez doradcę zawodowego
   - Działania realizowane przez klienta

14.00-14.30

Pożegnanie - rozdanie certyfikatów uczestnictwa (organizator)

14.30 – 15.30

Obiad, wyjazd ze szkolenia

 Korzyści dla uczestników szkoleń:

  • zdobycie przydatnej w pracy zawodowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
    i umiejętności opracowywania modeli biznesowych,
  • poznanie innowacyjnego narzędzia – aplikacji multimedialnej Life Design 50+ oraz zdobycie umiejętności profesjonalnego wykorzystania narzędzia w praktyce,
  • zdobycie wiedzy na temat efektywnych metod pracy doradczej z osobami dojrzałymi,
  • zdobycie zestawu metod oraz wskazówek do pracy według modelu z osobami 50+,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych z obszarów: poznanie siebie, rozwój osobisty, przedsiębiorczość i umiejętności sprzedażowe,
  • wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi z innych instytucji rynku pracy

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDZIAŁ W SZKOLENIU, ZAKWATEROWANIE W HOTELU I WYŻYWIENIE SĄ BEZPŁATNE. Uczestnicy mogą również otrzymać zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy kierować na adres a.rozanska@fungo.com.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

nazwisko i imię

 

numer telefonu kontaktowego

 

adres e-mail

 

nazwa instytucji, w której zatrudniony jest doradca zawodowy

 

adres instytucji

 

termin szkolenia

 

W odpowiedzi otrzymają Państwo maila z informacją zwrotną o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia prowadzone są w dwudziestoosobowych grupach.  

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58 662 42 52.

Model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ powstał w ramach projektu innowacyjnego testującego: „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”. Produkt finalny otrzymał rekomendację Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku, której Członkowie uznali go jako model kompleksowego wsparcia, pobudzający postawy przedsiębiorcze osób 50+ oraz stanowiący ważny i potrzebny instrument wpływający na podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób dojrzałych.

Grupa Ekspertów, sprawujących opiekę nad modelem, rekomendowała to narzędzie do upowszechnienia w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy oraz instytucjach otoczenia biznesu, uznając że model odpowiada na potrzeby osób 50+ i jest wartościowy, zarówno z punktu widzenia doradcy zawodowego jak i samego klienta.

Produkt finalny otrzymał maksymalną ocenę od Eksperta rekomendującego ocenę walidacyjną narzędzia. Ekspert uznał że produkt finalny jest wysoce skuteczny zarówno dla szeroko pojętych  kategorii docelowych odbiorców – osób niepracujących w wieku 50 +, ale przede wszystkim dla potencjalnych  użytkowników modelu – publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz doradców zawodowych. Na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w dniu 5 marca 2014 r. produkt finalny został uznany za zwalidowany przez Instytucję Organizującą Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Zwrócono uwagę na możliwość stosowania modelu łącznie lub tylko wybranych jego części, w zależności od potrzeb użytkowników. Zdaniem WUP w Gdańsku wypracowane narzędzie odpowiada potrzebom grup docelowych i może być stosowane w codziennej pracy doradców zawodowych w procesie aktywizacji niepracujących osób 50+.

W testowaniu modelu wzięło udział 60 osób niepracujących 50+ oraz 4 doradców zawodowych. W okresie 3 miesięcy od zakończenia testowania modelu, zatrudnienie, w tym samozatrudnienie uzyskało 50% uczestników.

O jakości narzędzia świadczy również zgłoszenie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku do organizowanego przez Centrum Projektów Europejskich – Krajową Instytucję Wspomagającą konkursu: „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007 – 2013” II edycja - 2014. Mamy przyjemność poinformować Państwa, że projekt: „Dojrzała przedsiębiorczość...” zajął 1 miejsce w tym prestiżowym konkursie i otrzymał tytuł laureata w kategorii: Liderzy innowacji POKL.

kontakt:

FUNDACJA GOSPODARCZA
UL. OLIMPIJSKA 2
81-538 GDYNIA
tel. 58 662 42 52
tel. 58 662 42 51

a.rozanska@fungo.com.pl,

a.dabrowska@fungo.com.pl

Przeczytaj treść ponownie