Przejdź do treści

Szukaj

Logowanie

Ścieżka do tej strony

Wydruk, pdf

Firma Podkomorzy

Prezentacja firmy i zakresu usług:

Firma „Podkomorzy” Zarządzanie nieruchomościami oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ma przyjemność przedstawić swoją ofertę na czynności zarządzania powierzchnią wspólną nieruchomości.  Nadrzędnym celem, który sobie stawiamy, to dbałość o bezpieczeństwo i komfort życia naszego klienta. Stworzenie wstępnej analizy uwarunkowań nieruchomości przy pomocy opisu stanu prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego nieruchomości, pozwoli określić indywidualne plany zarządzania nieruchomością oraz cele strategiczne krótko i długoterminowe. Nasze działania na Państwa nieruchomości będą odzwierciedleniem woli Zarządu nieruchomości. Kluczem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest zadowolenie właściciela nieruchomości. Służy temu opracowana strategia i metody jej realizacji.
Istotę współpracy opieramy na przejrzystych procedurach, skutecznym obiegu informacji, kooperacji z przedstawicielami budynku. Zarządzanie prowadzimy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksie cywilnym”, „Prawie budowlanym” i innych aktach prawnych.
Posiadamy Licencję Zarządcy nr 25990 wydaną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Zobacz pełną ofertę

Pracownicy:

Andrzej Bereś
- Ukończone studia o kierunku zarządzanie gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji
i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
- Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie o kierunku zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
- Licencja zawodowa Zarządcy nieruchomości nr 25990.
- Licencja zawodowa Pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 20461.
- Jest Członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, SITPNiG-u.
- Należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
- Należy do Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Kamila Priebe
- Administratorka nieruchomości aktywna zawodowo od 2001 roku.
- 5 lat funkcja kierownika i administratora u zarządcy w Pruszczu Gdańskim.
- Praktyczna wiedza w dziedzinie nieruchomości.
- Biegła znajomość procesu zarządzania nieruchomościami, zagadnień oraz problematyki.

Dane teleadresowe:

Adres:
ul. Podkomorzego 40A
83-000 Pruszcz Gdański

Telefon:
531 539 769
607 451 509

E-mail
kontakt@podkomorzy.com

Przeczytaj treść ponownie